Your Brand In Motion

Rörelse. Form. Illustration. Få saker är så omedelbart effektiva när det gäller att beröra som det visuella uttrycket. Det är också få saker jag älskar mer än att skapa den effekten. Jag väcker de känslor du vill väcka, kommunicerar de budskap du vill förmedla. Det grafiska uttrycket är den gemensamma nämnaren. Formen kan vara allt ifrån en logotyp eller grafisk profil till animeringar.

Du sätter målen, jag hjälper dig att nå dem. Tillsammans sätter vi saker i rörelse, och berör. Åt rätt håll, på rätt sätt.

Jag är Rikard Häll och har många års erfarenhet av grafisk form inom reklam, design och varumärkesbyggnad. Utöver erfarenhet har jag också byggt ett stort kontaktnät med kompletterande kompetenser. Så att vi kan nå dina mål, oavsett vilka medel som krävs.

Hör av dig så pratar vi mer om vart du vill och hur du kan komma dit.


Uppdrag

Kunder