Möjligheternas profil

Möjligheternas Värld är en spännande plattform där högstadieelever, gymnasieambassadörer och näringslivet samlas för att utforska och inspireras av möjligheterna inom industri och teknik. Det är en arena som strävar efter att väcka intresse och entusiasm för dessa områden och uppmuntra unga människor att utforska karriärmöjligheter inom dessa branscher.

Via Balthazar Science Center fick jag uppdraget att formge en ny logotyp och uppdatera den visuella identiteten. Logotypen är utformad som ett stilrent monogram där vi tydligt ser begynnelsebokstäverna »M« och »V«. Med ordmärket vill jag förmedla en känsla av teknik och framtid men samtidigt, genom de utdragna bokstäverna, symboliserar vi möjligheternas gränslösa natur och skapar ett unikt och lekfullt uttryck. Denna flexibla form möjliggör även kreativ animation för alla digitala plattformar.

Traditionellt sett har industri- och teknikbranschen varit mansdominerad, likaså de inriktade studieprogrammen. Möjligheternas Värld strävar efter att vara inkluderande för alla, oavsett kön. Genom att använda en bredare färgpalett skapar vi en mer tilltalande och inkluderande helhet.

Möjligheternas Värld är mer än bara ett evenemang – det är en möjlighet för unga människor att upptäcka och utforska sin potential inom industri och teknik. Vi hoppas att den nya profilen skall hjälpa projektet att fortsätta inspirera och vägleda kommande generationerna av teknikinnovatörer och industriledare.

 


Uppdrag

Grafisk identitet & logotypdesign

Verktyg

Adobe Illustrator, InDesign och After Effects


Grafisk identitet för Möjligheternas Värld- Logotyp. Design av Itäs just me! / Rikard Häll
Grafisk identitet för Möjligheternas Värld- Bild på Rollup.
Grafisk identitet för Möjligheternas Värld- Bild på typsnitt.
Grafisk identitet för Möjligheternas Värld- Bild på enheter för sociala medier etc
Grafisk identitet för Möjligheternas Värld- Miljöbild med logotyp.