Qmatic ikoner omslagsbild

 

Ikoniskt för Qmatic

Jag var delaktig i ett större omtag för Qmatics rebranding, där varumärkesbyrån Wonderbrand höll i projektet. It’s just me gav input kring hela arbetet och även ansvarade för det nya ikonbiblioteket.

Qmatics ikoner bygger på »The journey« och rörelse. »The journey« är ett grafiskt element som består av ett gäng linjer med start och stopp som symboliserar »kundresan«. Detta ger en unik karaktär och skapar ett mänskligt uttryck. Ikonerna är enkla och samtidigt lätta att arbeta med i infografik och animation.

Ikonerna är främst till för att förklara Qmatics kundflöden men även fungera som illustrationer för Qmatics alla affärsverksamheter.

Konstruktion

Alla ikoner är designade utifrån ett rutnät för att skapa sammanhållning i vikt, form och förenkling. Linjetjocklek, rundhet och vinklar har alla sin utgångspunkt i rutnätet. Dessutom bygger ikonerna på grundläggande geometriska former, såsom cirklar, kvadrater och trianglar.

 


KUND

QMATIC

Uppdrag

Design av ikoner

Verktyg

Adobe Illustrator


Bild på dator och Qmatics hemsida
Ikoner för Qmatic 01
Ikoner för Qmatic 02
Ikoner för Qmatic 03
Exempel på flöde med Qmatics ikoner